Javna naročila

Trenutno nimamo odprtih javnih naročil

Pojdi na razpis

Predmet dejavnosti

EGIZ železnica Trst-Divača je koordinator naslednjih aktivnosti:

 

  • Načrtovanje in upravljanje načrta čezmejnega odseka slovensko-italijanske železniške proge med Trstom in Divačo, ki je del Prednostnega projekta št. 6 vseevropskega prometnega omrežja, ki ga je določila Evropska unija in se financira iz sredstev, ki so določena v Odločbi C(2008)772, ki je bila spremenjena z Odločbo C(2012)9592 final z dne 11/12/2012 in z Odločbo C(2015)7014 final z dne 9/10/2015 Evropske komisije.

 

  • Realizacija nadgradnje odseka obstoječe železniške proge Nabrežina-Divača.

 

EGIZ je določen tudi kot koordinacijski organ med različnimi zainteresiranimi stranmi za:

1)   promocijo razvoja potniškega železniškega prometa med Italijo in Slovenijo;

2)   reševanje problemov, ki so vezani na opravljanje Železniške Dejavnosti na obmejnih odsekih.

Projekti

V skladu s predvidenim rokom po Odločbi C(2015) 7014 final z dne 09. oktobra 2015 je EGIZ koordiniral oz. izdelal:

  • Idejni Projekt Železniška proga Trst-Divača – italijanski in slovenski del odseka;
  • Študijo različnih scenarijev nadgradnje obstoječe proge Trst-Divača – slovenski in italijanski del odseka;
  • Novelacijo prometnih študij in modela obratovanja usklajenih med Italijo in Slovenijo v sklopu idejnega projekta nove železniške povezave Trst-Divača.