Javna naročila

Trenutno nimamo odprtih javnih naročil

Pojdi na razpis

Definicija EGIZ

EGIZ (Evropsko Gospodarsko Interesno Združenje) je bilateralno združenje priznano na evropski ravni.
Delovanje EGIZ-a urejata:

  • Uredba (EGS) št. 2137/1985 z dne 25. julija 1985 o ustanovitvi evropskega gospodarskega interesnega združenja (EGIZ)

in

  • italijanski Zakonski odlok št. 240 z dne 23. julija 1991.

Namen EGIZ je koordinacija skupnih čezmejnih aktivnosti članov na podlagi skupnih interesov in izkušenj.

EGIZ železnica Trst-Divača

Republika Italija in Republika Slovenija že od leta 1998 v okviru Prednostnega projekta št. 6 (v nadaljevanju PP6): železniška os Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja in V. evropskega koridorja skupaj načrtujeta čezmejni odsek nove železniške proge Trst – Divača.

Leta 2012 sta se Republika Italija in Republika Slovenija v okviru Medvladne komisije (MVK) dogovorili, da bosta za namene skupnega izvajanja načrtovanja ustanovili pomožen organ EGIZ.

Dne 23. maja 2013 sta družbi Rete Ferroviaria Italiana SpA in DRI Upravljanje Investicij, Družba za razvoj infrastrukture doo v Rimu podpisali Akt o ustanovitvi Evropskega gospodarskega interesnega združenja – Čezmejna proga Trst-Divača (EGIZ železnica Trst-Divača).

 

Od leta 2013 do leta 2015 je EGIZ železnica Trst-DIvača izvajal aktivnosti v skladu z Odločbo EK o sofinanciranju Odločba C(2008)7728, ki je bila spremenjena z Odločbo C(2012)9592 final z dne 11/12/2012 in z Odločbo C(2015)7014 final z dne 9/10/2015.

EGIZ stalno poroča MVK o svojem delovanju.

Člani

       

Direktorji

Roberto Mancini

EGIZ železnica Trst-Divača
Direktor

Saša Kovačič

EGIZ železnica Trst-Divača
Direktor